menu

چسب برق


  • چسب برق
  • چسب برق
  • چسب برق

چسب برق

نوار چسب حساس به فشار برای اهداف الکتریکی نوعی از نوار چسب است که یک یا هر دو طرف آن آغشته به چسب است و در دمای اتاق به صورت دائمی چسبناک است . این نوار چسب ها فقط با فشار کم برروی سطوح مختلف چسبانده می شوند

توضیحات


ضخامت: 0.13 میلی متر
عرض: 17 الی 18 میلی متر
طول: 10 یارد
ولتاژ اسمی: 600V
دمای قابل تحمل: 80 درجه سانتیگراد

محصولات مرتبط