menu

产品

soka

/ - /

نوار چسب حساس به فشار برای اهداف الکتریکی نوعی از نوار چسب است که یک یا هر دو طرف آن آغشته به چسب است و در دمای اتاق به صورت دائمی چسبناک است . این نوار چسب ها فقط با فشار کم برروی سطوح مختلف چسبانده می شوند

soka

/ 阻燃电工胶带 /

公司新闻

新闻
Monday / 13 June 2022
Sunday / 17 April 2022


新闻

品质在创价电机中的重要性